Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA-KDU+STAN+DPD+NK 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu-TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu-Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

 

  

Kontrolní výbor

Předseda KoV: Mgr. Ing. Martin Kopecký (ANO 2011)

Tajemnice KoV: Bc. Ivana Paterová, 267 093 420, ivana.paterova@praha10.cz

Působnost:

  1. Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ.
  2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti.(§ 78 odst. 5 zákona).
  3. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ (§ 78 odst. 5 písm. c) zákona o hl. m. Praze), příp. RMČ v rozsahu svěřené působnosti (Jednací řád výborů zastupitelstva, Čl. 1, odst. 4.)

Termíny jednání:

Jednání budou probíhat od 17:00 hod v budově A, 4. patro, místnost 411b.

23. ledna
20. února - zrušeno
20. března
17. dubna
22. května
19. června
18. září
23. října
20. listopadu
18. prosince

 

  

Členové výboru

JUDr. Radmila Kleslová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Kontrolní výbor|Výbor pro sport a volnočasové aktivity|Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky|Komise územního rozvoje
Mgr. Ing. Martin Kopecký
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kopecky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Kontrolní výbor|Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
Mgr. David Satke
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru, předseda Komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david.satke@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Komise majetková a nebytových prostor
Bc. Adam Šilar
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA-KDU+STAN+DPD+NK
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Komise bytové politiky
PaedDr. Martin Sekal
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 121
Volební obvod:
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor sociální a zdravotní|Komise bytové politiky
Ing. Vladimír Novák
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Starostové pro Prahu-Zelená pro 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vladimir.novak@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Kontrolní výbor
Bc. Radek Lojda
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: radek.lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Kontrolní výbor|Komise bytové politiky|Komise bezpečnostní|Komise dotační politiky
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10