Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Nejnovější usnesení zastupitelstva

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.9.2015 30 5 Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s. Zastupitelstvo
21.9.2015 31 5 Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Zastupitelstvo
21.9.2015 32 5 Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Zastupitelstvo
21.9.2015 33 5 Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči Zastupitelstvo
21.9.2015 34 5 Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia Zastupitelstvo
21.9.2015 35 5 Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí Zastupitelstvo
21.9.2015 36 5 Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10 Zastupitelstvo
21.9.2015 38 5 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2015 Zastupitelstvo
21.9.2015 39 5 Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi Zastupitelstvo
21.9.2015 40 5 Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností Zastupitelstvo
21.9.2015 22 5 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN Zastupitelstvo
21.9.2015 21 5 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN Zastupitelstvo
21.9.2015 37 5 k návrhu na vymezení působnosti a náplň činnosti Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 Zastupitelstvo
22.6.2015 5 4 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
22.6.2015 6 4 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
22.6.2015 7 4 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
22.6.2015 8 4 Návrh na zřízení ad hoc Komise pro udělování čestného občanství Zastupitelstvo
22.6.2015 9 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/29/2011 ze dne 29. 6. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1039, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 84, Praha 10, s oprávněnými nájemci Zastupitelstvo
22.6.2015 10 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/34/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1938, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1938, 1939, 1940 a 1941, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, 58, 60 a 62, Praha 10, rozdělených na jednotky Zastupitelstvo
22.6.2015 11 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/41/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1140, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 32, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
Strana 5 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready