Usnesení

Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů je zveřejňována upravená verze usnesení.

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Nejnovější usnesení zastupitelstva

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
27.3.2015 34 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1. Zastupitelstvo
27.3.2015 35 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 2. Zastupitelstvo
27.3.2015 36 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 38 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě areálu volného času Gutova uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 39 3 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2014 Zastupitelstvo
27.3.2015 40 3 Informace k Akčnímu plánu městské části Praha 10 na rok 2015 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zastupitelstvo
27.3.2015 41 3 Informace o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu Zastupitelstvo
27.3.2015 42 3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015 Zastupitelstvo
27.3.2015 43 3 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů Zastupitelstvo
27.3.2015 37 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 44 3 k návrhu na přípravu zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10 Zastupitelstvo
26.1.2015 1 2 k návrhu na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10, včetně jednacího řádu jeho výborů Zastupitelstvo
26.1.2015 2 2 k návrhu na volbu členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 Zastupitelstvo
26.1.2015 3 2 k návrhu na volbu tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
26.1.2015 4 2 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
26.1.2015 5 2 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2015 Zastupitelstvo
26.1.2015 6 2 ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Zastupitelstvo
26.1.2015 7 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem, rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
26.1.2015 8 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25, rozděleného na jednotky Zastupitelstvo
26.1.2015 9 2 k návrhu na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad Vodovodem 595/23, oprávněnému nájemci Zastupitelstvo
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready