Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Nejnovější usnesení zastupitelstva

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
27.3.2015 34 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1. Zastupitelstvo
27.3.2015 35 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 2. Zastupitelstvo
27.3.2015 36 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 38 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě areálu volného času Gutova uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 39 3 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2014 Zastupitelstvo
27.3.2015 40 3 Informace k Akčnímu plánu městské části Praha 10 na rok 2015 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zastupitelstvo
27.3.2015 41 3 Informace o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu Zastupitelstvo
27.3.2015 42 3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015 Zastupitelstvo
27.3.2015 43 3 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů Zastupitelstvo
27.3.2015 37 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 44 3 k návrhu na přípravu zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 7 22 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 1 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV Zastupitelstvo
25.7.2018 2 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 Zastupitelstvo
25.7.2018 3 22 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 4 22 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře Zastupitelstvo
25.7.2018 5 22 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.7.2018 6 22 Informace o zpracování „Krizového plánu evakuace objektu ÚMČ Praha 10 v případě jeho nevyhovujícího stavu“ Zastupitelstvo
25.7.2018 8 22 Informace o změně smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře Zastupitelstvo
25.7.2018 9 22 Návrh vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zastupitelstvo
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10