Usnesení

Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů je zveřejňována upravená verze usnesení.

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Nejnovější usnesení zastupitelstva

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
27.3.2015 34 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1. Zastupitelstvo
27.3.2015 35 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 2. Zastupitelstvo
27.3.2015 36 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 38 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě areálu volného času Gutova uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 39 3 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2014 Zastupitelstvo
27.3.2015 40 3 Informace k Akčnímu plánu městské části Praha 10 na rok 2015 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zastupitelstvo
27.3.2015 41 3 Informace o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu Zastupitelstvo
27.3.2015 42 3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015 Zastupitelstvo
27.3.2015 43 3 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů Zastupitelstvo
27.3.2015 37 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
27.3.2015 44 3 k návrhu na přípravu zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10 Zastupitelstvo
12.3.2018 1 20 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
12.3.2018 2 20 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Zastupitelstvo
12.3.2018 3 20 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc Zastupitelstvo
12.3.2018 4 20 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018 Zastupitelstvo
12.3.2018 5 20 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 Zastupitelstvo
12.3.2018 6 20 Návrh na udělení souhlasu s uzavřením dohody o splátkách dluhu nad 50 000 Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců Zastupitelstvo
12.3.2018 7 20 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2018 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova a poskytnutí finančních prostředků na pokračující dvouleté a víceleté dotace z roku 2017 Zastupitelstvo
12.3.2018 8 20 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 15/6/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229 Zastupitelstvo
12.3.2018 9 20 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 13/15/2016 ze dne 1. 12.2016 k záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7-zastavěná plocha a nádvoří -společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10 Zastupitelstvo
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready