KD Cíl - snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností části objektu KD Cíl v Praze 10 (Topolová 2961/12 - p. p. č. 2078/226) zateplením obvodového pláště 1NP (465,9 m2), střechy (606,5 m2), plochy k nevytápěným prostorům (255,9 m2) a výměnou výplní otvorů (195,2 m2) tak, aby došlo k úsporám energie a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu.

Zavedení ekologicky šetrného způsobu provozu budovy KD Cíl v Praze 10, snížení ekonomické a energetické náročnosti provozu budovy a zavedení opatření podporující výchovu k energeticky uvědomělému chování a dodržování provozních předpisů.

Celé 1NP bude sloužit jako pobočka Městské knihovny Praha.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10