Realizace úspor energie MŠ Chmelová

Logo operačního programu

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/12.13742

Termín realizace projektu:

1. 7. 2014 – 31. 8. 2014

Poskytovatel dotace:

SFŽP, program OPŽP

Částka dotace pro Prahu 10:

4 661 115,- Kč

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis projektu:

Bylo provedeno zateplení ploché střechy pavilonů, výměna výplní otvorů v obvodových stěnách pavilonu, zateplení obvodových stěn pavilonů apod.

Výstupy projektu:

Došlo ke snížení provozních nákladů na budově školky, tzn. snížení finanční náročnosti provozu budovy a ke snížení celkové energetické spotřeby budovy. Navržená opatření výrazně přispěla ke zlepšení parametrů sledovaných v souvislosti s ochranou životního prostředí.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10