Užitečné odkazy

Národní síť Zdravých měst ČR
http://www.nszm.cz

CENIA, Česká informační agentura životního prostředí 
http://www1.cenia.cz/www/ma21

Ministerstvo životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/mistni_agenda_21

Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx

Světová zdravotnická organizace (WHO)
http://www.who.cz/

Příklady dobré praxe
http://www.dobrapraxe.cz/

Databáze strategií
http://www.databaze-strategie.cz/

Manuál participace IPR Praha
http://www.iprpraha.cz/manualparticipace

Galerie udržitelného rozvoje
http://galerie.udrzitelne-mesto.cz/ 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10