Diskuzní fóra

PředchozíPředchozí Go to previous topic
DalšíDalší Go to next topic
Poslední příspěvek 29 kvě 2019 10:07 dop. od  danielc
Vraky - nevraky
 36 Odpovědi
Seřadit:
Nemůžete vkládat odpovědi.
Stránka 1 z 212 > >>
Autor Zprávy

LiborNew Member


Posts:9
New Member


--
01 bře 2017 11:08 dop.
  S novou definicí vraku je takřka zbytečné hlásit ÚMČ/MP/SSHMP jakýkoliv nepojízdný křáp, který dlouhodobě "zdobí" naše ulice.
  Citace paragrafu zákona po poslední novelizaci: „….silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla ".

  Zjevně nezpůsobilé .... výměna, doplnění, oprava >podstatné části mechanismu nebo konstrukce< silničního vozidla.

  Tudíž veškerá oznámení provedená přes MMS nebo jinak jsou ABSOLUTNĚ K NIČEMU.
  Má to vymlácená okna a spí v tom bezdomovci ? - není to vrak.
  Nemá to RZ ani STK ? - není to vrak.
  Povšimněte si, že všechna oznámení kterým bylo přiděleno razítko "vyřešeno" mají pak v popisu, že věc byla vyřešena tím, že bylo shledáno že to NEJSOU vraky.
  A že jsou to mnohdy "krasavci".
  http://vpp10.cz/aktivity-a-verejne-...d/484.aspx

  "Hlava pomazaná", která tuto definici vraku vymyslela, by potřebovala pomazat ještě jednou a ti, kteří pro to zvedli ruku, také.
  Fakt díky, poslanci a senátoři.

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  01 bře 2017 04:31 odp.
  Dobrý den,
  pro doplnění:
  Citované ustanovení odkazuje na zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde bohužel není výslovně uvedena definice podstatných částí mechanismu nebo konstrukce, pouze se v § 73 uvádí, co zákon považuje za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
  Čech

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  01 bře 2017 04:56 odp.
  Z důvodové zprávy k novele 268/2015 Sb.:
  Technické závady, které z vozidla činí vrak, musí být zjevné, tj. seznatelné pouhou prohlídkou vozidla na místě, a musí se týkat podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla dle § 73 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejm. motoru a karoserie vozidla).

  Libor  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  01 bře 2017 05:19 odp.
  Dobrá, dle Správy služeb, která používá tento paragraf k tomu aby mohla prohlásit, že evidentní vrak, NENÍ vrakem.

  §19/2, pís.g) z.č. 13/1997 Sb.
  Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno ...
  g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu >>zjevně technicky nezpůsobilé<< k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu,
  doplnění nebo opravu >>podstatných částí mechanismu nebo konstrukce<< silničního vozidla (dále jen „vrak“)

  Takže dokud vraku nechybí "podstatná část mechanismu nebo konstrukce" (převodovka, motor, kardan, tlumiče-což asi pohledem zvenčí snadno zkontrolujete, že) ,
  tak s tím MP/ÚMČ ani Správa služeb, NIC neudělá a může to být sebevětší pelech bezdomovců a feťáků, vrak to není ...
  Hodláte tento stav změnit ?
  Nejlépe ke stavu, který tu už byl, že stačilo nemít STK a vozidlo nesmělo být na veřejné pozemní komunikaci ?
  Stačilo by přimět zákonodárce k vložení jedné věty ve smyslu, že užíváním pozemní komunikace se rozumí i jen stání na pozemní komunikaci.
  (vozidlo bez platné STK nesmí užívat-stát na veřejné pozemní komunikaci)

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  03 bře 2017 12:30 odp.
  Dobrý den,

  u většiny vámi kritizovaných vozidel je zásadní problém vůbec získat informaci o skutečném provozovateli (absencí identifikátorů vozidla není znám, je neznámého pobytu, má pobyt na úřadě, zemřel, vozidlo prodal někomu kdo ho na sebe nepřihlásil a vozidlo zaniklo v polopřevodu, atd.).
  I kdyby k vámi požadované úpravě došlo, není mi známo, jak by se s vozidly s propadlou technickou prohlídkou - což mohou být i necelých pět let stará vozidla - nakládalo.

  Ze schválené novely č. 268/2015 Sb. je zřejmá zcela opačná snaha zákonodárce, než zbavovat se vraků co nejjednodušeji, a to důrazně hájit vlastnická práva. Nejedná se pouze o definici vraku, ale i o proces jeho odstranění - nově je potřeba provést s provozovatelem kompletní správní řízení se všemi jeho úskalími, vyplývajícími z důsledného dodržování správního řádu (např. doručování do vlastních rukou neznámým osobám, osobám neznámého pobytu, možnost odvolání atd.).

  Za této situace nevím, jak zákonodárce přimět, aby do zákona zapracoval změnu, podle které by se vozidlo s propadlou technickou prohlídkou nesmělo objevit na komunikaci a v opačném případě mohlo být ihned odtaženo (i kdybych měl možnost s nimi všemi osobně pohovořit, nebo jim napsat dopis).

  Čech


  Libor  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  13 bře 2017 09:55 dop.
  Vlastnictví vozidla s sebou snad nenese jen práva ale také povinnosti, ne ? Stejně tak vlastnické právo má svá pravidla.
  A za nedodržení povinností by měl následovat postih (odtah) a po uplynutí lhůty až likvidace vraku.
  Proč by měl stát/obec/občané neustále doplácet na drbany, kteří na vše kašlou ? Vždyť se na ty vraky v odkazu co jsem dal výše podívejte.
  Jen v okolí našeho bloku jsou 3 takové, chodíme okolo nich měsíce, roky. To jsme už fakt takový banánistán ?
  U většiny vozidel je dnes už dávno viditelný VIN za oknem, mnohá z nich mají stále RZ.

  Vyjděte z kanceláře a přijďte se podívat.
  Na Míčánkách 11, Alfa Romeo-červená, dnes již bez RZ, cca 2 roky na místě.
  Na Míčánkách 11 (o pár míst výše) Peugeot 306SW-stříbrný, 6A3 1820, také cca 2 roky, rok bez STK, pokleslá záď,za oknem papíry z dodavatelské firmy TSK.
  Ruská nap. 74-76, Opel Corsa, stříbrná, 3AN 8678, 3 roky na místě, STK skončila před 2 roky.

  Pokud vozidlo zaniklo v polopřevodu - stalo se odpadem/opuštěnou věcí. (zpět přihlásit už nepůjde, ta lhůta už proběhla)
  Pokud majitel zemřel, proběhlo snad dědické řízení. Neříkejte že to nelze zjistit od příbuzných z evidence, třeba i s asistencí Policie a přimět příbuzné k odstranění "věci/odpadu".
  Což takhle se inspirovat v zemích, kde to funguje a s důrazným odůvodněním tlačit na zákonodárce k zavedení stejného modelu i u nás ?
  Vypsal jste tu důvody, proč to nejde. Zkuste sem napsat i cestu, jakou to půjde.
  Vlastnictví vozidla/věci přeci neznamená jen právo ale i povinnosti.
  Nebo ty vraky necháte hnít na ulicích na věky ? To snad ne, protože vraky časem stále přibývají, samy nezmizí.

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  14 bře 2017 07:27 dop.
  Podle § 37 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech se v případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem (zákonem o pozemních komunikacích), čímž se dostáváme na začátek - splnit definici, provést správní řízení a pravomocně uložit povinnost vrak odstranit. Pokud se cokoli z toho nezdaří, nelze předat k odtahu. Jinou cestu neznám a z pozice silničního správního úřadu bych stejně nebyl oprávněn ji využít.
  Čech

  Libor  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  15 bře 2017 10:33 dop.
  Ano, jsme zpět na začátku ... jak jsem psal.
  Je zbytečné kamkoliv hlásit vraky, protože než takové nepoužívané, opuštěné vehikly začnou, samy o sobě
  (aniž by na nich někdo spáchal nějaký tr.čin - krádež/poškození cizí věci)
  splňovat onu novou "definici" vraku ... může uběhnout klidně 30 let, kdy budou stát v ulicích, než jim něco samo stářím odpadne.
  ... well done.

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  15 bře 2017 04:59 odp.
  Ještě bych rád doplnil následující:
  Hned po té, co zmiňovaná novela nabyla účinnosti jsme se snažili od ministerstva dopravy zjistit, co tedy nově považovat za vrak a jak si vysvětlit pojem podstatné části konstrukce nebo mechanismu vozidla. V závěru jejich stanoviska po citacích ze zák. č. 56/2001 Sb. bylo sděleno, že dle jejich názoru "se v daném případě jedná o silniční vozidlo, u něhož došlo k zásadní destrukci karoserie či karoserie chybí".
  Jedno rozhodnutí máme u odvolacího orgánu a čekáme, zda sporné vozidlo jako vrak vyhodnotí či nikoli. Je to naprosto stěžejní, protože odvoláním dle našeho názoru budou muset projít veškerá rozhodnutí v případech, kdy provozovatel není znám, nebo se mu nepodaří doručit.
  Řešíme samotný postup vydávání rozhodnutí, aby je odvolací orgán nerušil z procesních důvodů, jak už se stalo jiné MČ a musel posuzovat samotné jádro věci. Jedná se o novou věc, judikatura k tomu dosud neexistuje, není se s kým poradit.
  Odbor dopravně správních agend jsem jako příslušný orgán státní správy požádal o písemné vyjádření, zda odstavením vozidla bez platné technické prohlídky či bez registrační značky na komunikaci mezi ostatní vozidla dochází k porušování legislativy, komu to mohou občané hlásit a kdo to bude případně řešit, názory na to se různí.
  Čech

  David Vaněk  New Member


  Posts:3
  New Member


  --
  30 kvě 2017 10:03 odp.
  Pane Čechu a nebylo by jednodušší, do doby než se vysvětlí jak má MČ nebo MP posuzovat, zda jde či nikoliv o vrak, auto odtáhnout na záchytné parkoviště a uvolnit tak místo na parkování, kterých je v Praze zoufale málo. A pokud se o auto někdo přihlásí, tak mu jej vrátit na másto. Nebudu ale asi daleko od pravdy, že takových jedinců moc nebude.

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  31 kvě 2017 07:27 dop.
  Dobrý den,

  v mezidobí se vyřešilo odvolání, o kterém jsem psal, a i dle našeho nadřízeného orgánu platí, že nechybí-li vozidlu podstatná část mechanismu nebo konstrukce dle § 73 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, není to vrak bez ohledu na jeho "zanedbanost".
  Vozidlo nelze jen tak cvičně odtáhnout, je to možné až na základě provedeného správního řízení, ve kterém správní orgán prokáže, že o vrak se jedná a proč.

  Čech

  David Vaněk  New Member


  Posts:3
  New Member


  --
  14 čvn 2017 09:45 odp.
  Pane Čechu, Vy ale stále argumentujete, že nemůžete vrak odtáhnout, protože podle zákona nelze jednoznačně určit, že se o vrak jedná. MP ale přece může auto odtahnout, protože je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích dle §37 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., např. byly odstraněny identifikátory vozidla (registrační značky) jak je uvedeno pod písmenem d) výše zmíněného zákona.

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  15 čvn 2017 11:55 dop.
  Nevím o žádném zákonu, který by svým ustanovením opravňoval městskou policii odtahovat z komunikace vozidlo, zaparkované v souladu s pravidly provozu, na základě absence registračních značek. Vozidlo lze z komunikace odstranit jedině na základě konkrétního zákonného zmocnění (viz např. § 27 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: "O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.")
  Čech

  David Vaněk  New Member


  Posts:3
  New Member


  --
  20 čvn 2017 06:41 odp.
  Tedy podle Vás, pokud vozidlo porušuje zákon dle §37 zákona č. 56/2001 Sb. nemusí proti tomu MP nic dělat???

  Michal Vodak  New Member


  Posts:1
  New Member


  --
  21 čvn 2017 09:05 odp.
  Dobrý den, proč se tedy tato vozidla nenechají odtáhnout při blokovém čištění, když je na ulici zákaz zastavení? Evidentně je nikdo nepřeparkovává...
  Zdraví, MV

  Libor  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  26 čvn 2017 02:28 odp.
  Na to se pokusím odpovědět já.
  V minulosti se totiž prý našel jedinec, který na to při blokovém čištění zřejmě hodil bobek, byl odtažen a dal to pak k soudu a pak k nadřazenému soudu.
  A světe div se, vyhrál.
  V rozhodnutí soudu pak byla pasáž cca v tom smyslu, že ano, dopustil se sice přestupku (nerespektování B28-lístek za stěračem/parkovačka) ale po skončení bl.čištění (nejčastěji od 15:00 hod.) by již na parkovacím místě nebránil ničemu, proto mu musí MP/město, vrátit po skončení bl.čištění jeho vozidlo na místo, odkud ho odtáhlo (jeho případné další, delší stání na zpoplatněném, odtahovém parkovišti MP/města je nežádoucí-protiprávní i po skončení bl.č.-platnosti oněch značek).
  A jelikož by to bylo časově zdlouhavé a neefektivní (vozit je tam a zpět), tak MP/město přešlo na tzv. "přizvednutí" a ihned vrácení (i křápu/vraku) zpět na místo. (platí se ale i to přizvednutí - neznámým/nedohledatelným provozovatelům je to ale jedno, že)
  A to přesto, že tu nemáme "precedent" v právním řádu, bohužel rozsudky vyšších soudů tak fungují.

  Do příslušného zákona je třeba vložit několik vět aby město/MP nebyly na vraky bezzubé.
  Něco ve smyslu, že "řidič/provozovatel vozidla je povinen se přesvědčit, zda-li je jeho vozidlo zaparkováno v souladu s předpisy a při dlouhodobějším stání na stejném místě toto nejméně 1x týdně kontrolovat (značky před bl.č. bývají osazeny týden-10 dní předem) případně pokud nemůže sám, je provozovatel povinen k tomu určit osobu, která se za kontrolu (a případné přeparkování) bude jemu odpovídat." (ať si pak případné postihy-odtahy dohadují, vyrovnávají se-soudí, sami mezi sebou, neučiní-li tak - vše na jeho triko).
  A aby nedocházelo k úmyslnému kličkování mezi zákony aby tam bylo natvrdo, "že město/správce komunikace/MP při bl.č. je oprávněn odtáhnout na odtahové parkoviště/placené odtahové parkoviště (každá obec to může mít dle svých možností) všechna vozidla, která tomuto bl.č. brání".
  Dále, že po odtažení a stání na odtahovém parkovišti běží 60 denní lhůta, ve které bude poslední známý majitel/provozovatel vyzván (jedna z forem výzvy je i vyvěšení na úřední desce) k vyzvednutí vozidla - uhradí pokutu, náklady za odtah+ poplatky související se stáním na odt.parkovišti.
  Po skončení této lhůty je město oprávněno vozidlo na náklady posledního známého provozovatele/vlastníka vozidlo sešrotovat, případně vzít jako věc nalezenou a taktéž sešrotovat".(třeba i na náklady obce, pokud by nebyl poslední provozovatel/majitel během té doby zjistitelný, jsou firmy co to dělají za hubičku)
  Dále, že provozovatele vozidla dlouhodobě odstaveného a které začíná vykazovat znaky vraku, je město oprávněno vyzvat k uvolnění parkovacího místa. (město - vlastník/správce komunikace by snad mělo mít také právo se svým majetkem volně nakládat) 30 dnů lhůta - odtažení.
  Ale to by museli i "ti nahoře" chtít aby to fungovalo.
  2x do roka by se město od vraků očistilo a hříšníci by si dali pozor ... do té doby budou vraky jen přibývat, protože město se bojí soudů, v zákonech je chaos, takže jsou bezzubé, několik různých výkladů, dohadů a prostě ... nefunguje to.

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  28 čvn 2017 05:48 odp.
  Dobrý den,

  § 37 zákona č. 56/2001 Sb. definuje, kdy je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, § 38 pak říká, že provozovatel takové vozidlo nesmí provozovat na pozemních komunikacích. A nastává otázka výkladu pojmu "provozovat". Náš názor v tomto případě není důležitý, příslušným úřadem ve věci existence a řešení přestupků dle citovaného zákona je odbor dopravně správních činností MHMP, tam svůj dotaz směřujte (např. touto cestou http://dotazy.praha.eu/).

  Čech

  danielc  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  28 čvn 2017 05:53 odp.
  Dobrý den,

  na základě judikatury byl novelou č. 268/2015 Sb. do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vložen nový § 19b, dle jehož odst. 1 "po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno."

  Čech

  lukas.vanura  New Member


  Posts:6
  New Member


  --
  20 zář 2017 02:17 odp.
  V ulici Nedvězská 2227 stojí Ford Focus (VIN je viditelné za sklem a tak je majitel jasně definovatelný). Je to jasný nepojízdný vrak. Ještě před měsícem měl SPZ, ale když se měla čistit ulice, SPZ z auta zmizely. Auto před čištěním ulice nebylo odtaženo, ani nebylo za oknem předvolání na policii. Je tedy takové vozidlo vrakem? Může být vozidlo bez SPZ, které očividně nejezdí, stát na pozemcích ve správě TSK? Minule když jsem chtěl vrak z komunikace odstranit, trvalo to skoro 6 měsíců. Ale tam nebyl znám majitel. Co mám udělat pro to, aby byl vrak odstraněn a nezabíral na ulici místo.

  Radim  New Member


  Posts:5
  New Member


  --
  20 zář 2017 05:02 odp.
  Dobrý den, už to tu bylo řečeno myslím mnohokrát - současný právní stav je takový, že vrak je když … se podaří prokázat, že vozidlu chybí podstatná část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. A to je právě problém, protože podstatná část není ani SPZ, zrcátko, světlo, ba ani okno, výfuk, blatník nebo nárazník, jak by si asi kdekdo přál, protože všechny tyto části se dají poměrně snadno vyměnit/opravit. Podstatnou částí je např. motor, převodovka, část nosné části/podběhy apod. V reálu tedy u většiny aut v ulicích nemáte šanci dle stávajícího znění zákona prokázat, že to vrak je (pod kapotu ani karoserii nevidíte). A nelze použít ani propadlou technickou prohlídku, protože podle příslušného (zase jiného) zákona bez platné technické prohlídky nelze vozidlo provozovat, přičemž je dost otázka, co přesně znamená to slovo provozovat (když vozidlo pouze stojí, je provozováno nebo ne?) - dva právníci na to řeknou tři různé názory (dle toho, za koho kopou), soudy v tom zatím také nemají jasno, přesněji dávají za pravdu spíše vlastníkům aut, než úřadům, které by chtěly konat, takže současný stav je takový, že vrak ve výsledku není prakticky nic, leda že by už od pohledu chybělo půl auta. A co s tím můžete dělat? Nu je to prosté - policie, úřady, správce komunikace atd. - ti musí postupovat dle platné právní úpravy, která je bohužel v(nejen) v případě vraků taková, jaká je, tudíž v praxi nepoužitelná a nikdo nechce prohrávat a nést odpovědnost za prohrané soudní spory, takže jedinou šancí je změnit stávající neúčinné právní předpisy – a na to tu je parlament, senát, tzn. tlak na tyto instituce, příp. volby. Ale tady zase bohužel … nevím o žádné politické straně, která by měla výslovně v programu, že toto vyřeší, možná až se nějaká taková najde, bude mít volby (nejen) v Praze téměř vyhrané…
  Nemůžete vkládat odpovědi.
  Stránka 1 z 212 > >>


  Než půjdete na úřad...

  Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

  Mělo by Vám pomoci:

  Využijte dětský koutek...

  Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

  Otevírací doba:
  PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
  ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
  PÁ: zavřeno

  Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10