Otázky a odpovědi

 • Kdy zasedá zastupitelstvo a jaký je program jednání:

  Plánované termíny zasedání zastupitelstva naleznete zde

   

  7 dní před jeho konáním naleznete na úřední desce i elektronické úřední desce úřadu

  oznámení starosty městské části o svolání zasedání zastupitelstva a navržený program jednání (§ 60 odst. 3 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění),

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Mohu vystoupit na zasedání zastupitelstva?

  Ano, můžete, v souladu s §§ 8 a 9 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

  Podrobnosti naleznete zde

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Na kterého člena zastupitelstva se mohu obrátit se svým problémem?

  Na člena zastupitelstva se můžete obrátit:

  a) buď podle volebního obvodu, do kterého spadáte (t. j. podle Vašeho místa bydliště),

  b) nebo podle problému, který chcete řešit (zastupitelé pracují v komisích a výborech).

  Kontakty na členy zastupitelstva a jejich zařazení do komisí a výborů naleznete zde. 

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Kdo je senátorem za Prahu 10

  Senátorem za Prahu 10 je paní Renata Chmelová, více na webu senátu

   

 • Kdo je poslancem za Prahu 10 v parlamentu?

  S dotazem je třeba obrátit se na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, nebo na webové stránky PS.

   

 • Kdo je za Prahu 10 v Zastupitelstvu hlavního města Prahy?

  S dotazem je třeba obrátit se na Magistrát hl. m. Prahy, nebo na web magistrátu
   
 • Kteří členové Zastupitelstva městské části Praha 10 jsou zvoleni za členy Rady městské části Praha 10?

  Seznam členů rady městské části (RMČ) je zveřejněn na webových stránkách Prahy 10 

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

                                 budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  telefon 267 093 462 – Petra Kociánová, petraw@praha10.cz

 • Jak často se schází k jednání Rada městské části Praha 10 a mohu se jejího jednání zúčastnit?

  Rada se schází ve čtrnáctidenních intervalech, plánované termíny schůzí jsou zveřejněné na webu městské části.


  Jednání rady jsou pro občany neveřejná (§ 70 odst. 1 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).
  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,
  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,
  telefon 267 093 462 – Petra Kociánovápetraw@praha10.cz

   

 • Jak se mohu seznámit s přijatými usneseními Rady městské části Praha 10?

  Do přijatých usnesení rady může nahlédnout a pořídit si z nich výpisy občan Prahy 10 starší 18 let při osobní návštěvě úřadu (§ 8 písm. e) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).
  Přijatá usnesení rady jsou zveřejněna na webových stránkách Prahy 10.

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,
  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,
  telefon 267 093 462 – Petra Kociánovápetraw@praha10.cz

 • Koho máme kontaktovat, pokud se chceme zapojit do projektu "Studentský dům Záběhlická"?

  Studijní oddělení Vysoké školy finanční a správní, nejlépe pana Pikla na čísle: +420 210 088 844.
 • Chci výpis z evidence zemědělského podnikatele, co mám udělat?

  O výpis musíte požádat místně příslušný úřad s rozšířenou působností, podle trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.
 • K jakému datu mohu přerušit podnikání v zemědělství?

  Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?

  Tento údaj nejste povinen úřadu ohlásit neboť se jedná o údaj, který je zapisovaný do centrální evidence obyvatel.
 • Jakým dnem je osvědčení zrušeno?

  Zemědělský podnikatel je vyřazen z evidence dnem nabytí právní moci usneseni.
 • Chci podnikat v zemědělství, kde mohu požádat?

  Žádost podáte na místně příslušný úřad s rozšířenou působností. Místní příslušnost se řídí trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby.
 • Je možno oprávnění vyplývající z držení průkazu pro osoby s postižením využít v jakémkoli vozidle?

  Ano. Pokud bude v automobile přítomna osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Mohu s vozidlem označeným parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“, „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ apod.?

  Ano. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde jsou uvedená značení, ale za předpokladu, že vozidlo přepravuje osobu, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Nahrazuje parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením dálniční známku?

  Ano, pokud je ve vozidle osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

 • Který lékař se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu oprávněného důchodce?

  O zdravotním stavu oprávněného důchodce vydává potvrzení jeho ošetřující lékař.

 • Musí být zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění osoba v příbuzenském vztahu s žadatelem?

  Nemusí. Musí to být osoba, která dávky důchodového pojištění využije ve prospěch oprávněného důchodce, a to k zajištění jeho potřeb, zaplacení nájmu apod.
Strana 10 z 21První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10