Otázky a odpovědi

 • Jaká jsou aktuálně volná místa na Úřadu MČ Praha 10?

  Úřad MČ Praha 10 přehled volných míst uvádí na své úřední desce a na své webové stránce v záložce volná pracovní místa.
 • Mám jako člen volební okrskové komise nárok na odměnu?

  Členové okrskové volební komise mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Členovi okrskové  volební  komise  přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč (výše odměny je vždy daná vyhláškou a může se měnit).
 • Má člen volební okrskové komise nárok na pracovní volno a náhradu mzdy?

  Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele (jedná se o úkon v obecném zájmu). Zaměstnavatel pak může případné finanční nároky uplatnit na úřadě.
 • Kdy mi bude odměna za funkci člena volební okrskové komise vyplacena?

  Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise příslušný úřad.
 • Platí se něco za nahlášení změny trvalého bydliště?

  Poplatek je 50 Kč, pro občana mladšího 15 let je změna zdarma.
 • Můžu být přihlášen k trvalému pobytu na úřadě?

  Za určitých podmínek (např. pokud jste občan ČR, který se po delší době vrací ze zahraničí a trvalé bydliště zde hlášené nemáte, nebo pokud aktuálně obývaný objekt je neobyvatelný, případně pokud Vám zaniklo užívací právo atd.) je možné být k trvalému pobytu přihlášen na úřadu obce. Doporučujeme ale tuto skutečnost konzultovat s příslušným úřadem, či prostudovat zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
 • Může za mě změnit trvalé bydliště někdo jiný?

  Ano, na základě úředně ověřené plné moci, nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let.
 • Může si občan mladší 15 let sám změnit trvalé bydliště?

  Ne, za občana mladšího 15 let situaci řeší jeho zákonný zástupce.
 • Musím být vlastníkem nemovitosti, abych tam mohl mít trvalé bydliště?

  Stačí mít nájemní smlouvu nebo úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu (potvrzení od majitele domu).
 • V jakých případech lze o dávky hmotné nouze žádat?

  Orgán pomoci v hmotné nouzi může za osobu v hmotné nouzi považovat také osobu, jež (např.) se stala obětí živelné pohromy, je ohrožena trestnou činností jiné osoby, nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby, neboť je osobou bez přístřeší, je propuštěna z výkonu trestu a hrozí jí sociální vyloučení apod. Podrobnou specifikaci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Mohu si jako žadatel o dávku hmotné nouze určit způsob vyplácení?

  Způsob vyplácení dávek určuje pouze plátce, i když žadatel v tiskopise uvede způsob jiný. Část dávek tak může být vyplácena např. formou poukázek na jídlo nebo k odběru určitého zboží, či prostřednictvím elektronického platebního prostředku.
 • Nepobírám příspěvek na bydlení, mám nárok na doplatek na bydlení?

  Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, neboť využívá jinou než nájemní formu bydlení.
 • Jak se stanovuje výše doplatku na bydlení?

  Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb spojených s bydlením, nákladů za energie atd.) zůstala osobě či rodině částka na živobytí.

Strana 21 z 21První   Předchozí   12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10