Úvod » Poplatky » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky
Kategorie Poplatky
Název životní situace Místní poplatek z ubytovací kapacity
Základní informace
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v ubytovacích zařízeních na území hl. m. Prahy určených k přechodnému ubytování za úplatu.
 
Povinnosti ubytovatele:
 • splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy vznikla poplatníkovi povinnost hradit poplatek z ubytovací kapacity, tj. ode dne, kdy ubytovatel začal poskytovat ubytovací služby za úplatu
 • odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši
 • vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a číslo dokladu totožnosti)
 • uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
Kdo je oprávněn jednat
 • plátcem poplatku je ubytovatel
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
Způsob řešení
Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části, na jejímž území se ubytovací zařízení nachází.
 
Jedná-li se o ubytovací zařízení typu hotel * až *****, řeší ohlašovací povinnost Magistrát hl. m. Prahy.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický, odd. místních příjmů
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Jitka Ptáčková
Tel.: 267 093 288
E-mail: jitka.ptackova@praha10.cz
Kancelář A305a

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady
Registrace k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
 
Fyzická osoba:
 • živnostenské oprávnění (ŽL) předkládají osoby, které kromě ubytování poskytují i jiné služby, např. snídaně apod.)
  • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci, pokud z ŽL nevyplívá její oprávnění k zastupování fyzické osoby
 • občanský průkaz
 • písemné prohlášení o zahájení provozu ubytovacího zařízení
 • adresa ubytovacího zařízení
 • název a adresa peněžního ústavu ubytovatele
 • počet lůžek pro ubytování
 • razítko (je-li k dispozici)

Právnická osoba:

 • výpis z obchodního rejstříku (OR)
  • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci, pokud z výpisu z OR nevyplívá její oprávnění k zastupování právnické osoby
 • občanský průkaz osoby odpovědné jednat jménem právnické osoby
 • písemné prohlášení o zahájení provozu ubytovacího zařízení
 • adresa ubytovacího zařízení
 • název a adresa peněžního ústavu ubytovatele
 • počet lůžek pro ubytování
 • razítko
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • 6 Kč/za každé využité lůžko/den
 • přihlášení k registraci - zdarma

Lhůty:

 • podání přihlášky k registraci - do 15 dnů ode dne, kdy ubytovateli vznikla poplatková povinnost
 • podání přiznání k místnímu poplatku - do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí
 • uhrazení poplatku na účet správce poplatku - do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí
 • ohlášení změn, které mají vliv na poplatkovou povinnost - do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala
Nejčastější otázky
 • Podléhají místnímu poplatku z ubytovací kapacity všechny ubytovací kapacity?
  Ne, od poplatku jsou osvobozeny:

  1. Ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

  2. Ubytovací kapacity ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

  3. Ubytovací kapacity v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

  4. Zařízení sloužící pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření
 • Kdy vzniká povinnost místního poplatku z ubytovací kapacity?
  Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.
 • Kdy probíhá nahlášení obsazených lůžek správci místního poplatku z ubytovací kapacity?
  Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci celkový počet obsazených lůžek v uplynulém čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
 • Jsou nějaké sankce za nezaplacení místního poplatku z ubytovací kapacity?
  Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může městská část zvýšit až na trojnásobek.
Podobné situace - následující
Související situace

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10