Přehled výdajů do školství

Mateřské školy

Mateřské školy 2011 2012 2013 2014 2015
skutečnost v mil. Kč
Neinvestiční příspěvky - provoz 32,6 36,1 38,2 41,9 44,3
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (učební pomůcky a hračky, vybavení) 1,5 1,1 1,4 1,9 1,6
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (anglický jazyk) 2,3 2,3 2,1 2,0 2,1
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (integrace žáků) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Investiční transfery (herní prvky, vybavení ŠJ, fotovoltaika) 1,9 9,2 1,1 5,9 3,5
Celkem 38,4 48,8 42,8 51,7 51,5

Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu MŠ sledované OŠK

Přehled výdajů do školství v mil. Kč 2011 2012 2013 2014 2015
skutečnost v mil. Kč
Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu sledované OŠK 2,7 4,5 4,1 4,9 4,2

 

Základní školy

Základní školy 2011 2012 2013 2014 2015
skutečnost v mil. Kč
Neinvestiční příspěvky - provoz 56,9 59,9 64,2 67,5 70,1
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (učební pomůcky a učebnice, vybavení) 1,8 1,1 4,3 11,7 4,1
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (anglický jazyk pro 1. a 2. třídy) 2,0 2,0 2,1 1,5 1,1
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (školy v přírodě) 14,3 14,6 13,7 12,9 15,7
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (integrace žáků)

 
0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
Investiční transfery (herní prvky, vybavení ŠJ, fotovoltaika) 7,1 0,2 1,0 9,7 0,9
Celkem 82,3 78,0 85,5 103,3 92,0

Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu ZŠ sledované OŠK

Přehled výdajů do školství v mil. Kč 2011 2012 2013 2014 2015
skutečnost v mil. Kč
Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu sledované OŠK 7,2 7,5 6,7 9,3 8,8


Přehled výdajů do mateřských a základních škol

Přehled výdajů do školství v mil. Kč 2011 2012 2013 2014 2015
skutečnost v mil. Kč
Neinvestiční příspěvky - provoz 89,5 96,0 102,4 109,4 114,4
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (učební pomůcky, vybavení apod.) 3,3 2,2 5,7 13,6 5,7
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (anglický jazyk) 4,3 4,3 4,2 3,5 3,2
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (integrace žáků) 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2
Neinvestiční příspěvky – účelové dotace (školy v přírodě) 14,3 14,6 13,7 12,9 15,7
Investiční transfery (herní prvky, vybavení ŠJ, fotovoltaika) 9,0 9,4 2,1 15,6 4,4
Celkem 120,7 126,8 128,3 155,0 143,5

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10