Kde hledat informace?

Relevantní informace o koronaviru průběžně poskytují následující instituce:

Ministerstvo zdravotnictví ČR – https://koronavirus.mzcr.cz/

Hygienická stanice hl. m. Prahy – http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

Státní zdravotní ústav – http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Bezpečnostní portál MHMP – https://bezpecnost.praha.eu/planovane-akce


Infolinky

Dobrovolnická linka městské části Praha 10 - 267 093 800

Jste v nouzi a potřebujete pomoc? Přinést nákup, vyvenčit psa nebo jenom poradit? Zavolejte v době od 8:00 do 20:00.

 

Celostátní informační linka - 1212

 

Linka pro seniory - 800 160 166
Hl. m. Praha s organizací Život 90 zřídil speciální linku pro seniory, na které je možné získat informace nebo ve spolupráci se soukromými obchodníky si objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Telefonní číslo je k dispozici nonstop. Na krizovou linku se mohou obracet nejen senioři, ale i široká veřejnost, která může na lince upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc.

Státní zdravotní ústav - 724 810 106 / 725 191 367
Infolinky
 fungují v nepřetržitém režimu.


Hygienická stanice hl. m. Prahy - 773 782 856 / 773 782 850
Provozní doba infolinek je od 9.00 do 20.00 hod.


Magistrát hl. m. Prahy - 800 100 991
V provozu je až do odvolání každý den od 9.00 do 18.00 hod. Slouží pro obecné a technické dotazy veřejnosti a institucí vztahující se k řešení situace s koronavirem. 

Zároveň upozorňujeme, že tísňové linky 112 a 155 slouží k nouzovým účelům, nikoliv k informování obyvatel o koronaviru. Za tímto účelem se, prosím, obracejte na infolinky uvedené výše. 

 

Psychologická pomoc v krizi

Prev-centrum - 777 161 138 - Všední dny 9:00 - 18:00

Sanami - 739 268 527 - Všední dny 9:00 - 17:00

SOS Centrum - Diakonie ČCE - 608 004 444 - Denně 9:00 - 20:00

Centrum duševního zdraví Podskalí - 777 800 983 - Všední dny 8:00 - 18:00

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10