Prohlášení o soukromí

Městská část Praha 10 se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Městská část Praha 10 a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Městská část Praha 10 souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Městská část Praha 10 shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Městská část Praha 10 také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Městská část Praha 10. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Městská část Praha 10 využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Městská část Praha 10.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Městská část Praha 10, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Městská část Praha 10 nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Městská část Praha 10 doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Městská část Praha 10, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Městská část Praha 10 není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Městská část Praha 10 a  mimo rodinu webů Městská část Praha 10.

Použítí osobních informací

Městská část Praha 10 shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Městská část Praha 10  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Městská část Praha 10 také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Městská část Praha 10 a jeho částí. Městská část Praha 10 vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Městská část Praha 10 může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Městská část Praha 10 a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Městská část Praha 10 nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Městská část Praha 10 udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Městská část Praha 10 za účelem zjištění jaké služby Městská část Praha 10 jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Městská část Praha 10 jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Městská část Praha 10 prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Městská část Praha 10 se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Městská část Praha 10; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Městská část Praha 10 nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Městská část Praha 10 používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Městská část Praha 10 pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Městská část Praha 10, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Městská část Praha 10 nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Městská část Praha 10 zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Městská část Praha 10 uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Městská část Praha 10 může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Městská část Praha 10 vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Městská část Praha 10 nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Městská část Praha 10 vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Městská část Praha 10 se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na webmaster@praha10.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)