Podmínky registrace

Ačkoliv se administrátoři a moderátoři tohoto webu pokusí odstranit nebo upravit jakýkoliv všeobecně nežádoucí materiál tak rychle, jak jen to je možné, nemohou kontrolovat každý příspěvek. Proto prosíme vezměte na vědomí, že všechny příspěvky v našem fóru vyjadřují pohledy a názory autorů příspěvků a nikoliv administrátorů, moderátorů, webmastera či představitelů ÚMČ Praha 10 nebo volených zástupců (mimo příspěvků od těchto lidí) , a proto za ně nemohou být zodpovědní.

Souhlasíte s tím, že nebudete posílat žádné anonymní, hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo další materiály, které jsou v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony.

Zveřejníte-li takové materiály , může být Váš profil okamžitě pozastaven, zrušen a příspěvek z fóra odstraněn.(v případě porušení zákona budou o tomto jednání zpraveny orgány činné v trestním řízení). IP adresa všech příspěvků je zaznamenávána pro případ potřeby vynucení těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že webmaster, administrátor a moderátoři tohoto fóra mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo ukončit jakékoliv téma kdykoliv zjistí, že jsou v rozporu s těmito podmínkami. Jako uživatel(ka) souhlasíte, že jakékoliv informace, které vložíte, budou uloženy v databázi. Vložené informace nebudou předány bez vašeho svolení třetí straně. Webmaster, administrátor ani moderátoři však nemohou nést zodpovědnost za jakékoliv hackerské pokusy, které mohou vést ke kompromitaci těchto dat.

Systém tohoto webu používá cookies k ukládání informací na vašem počítači. Tato cookies neobsahují žádné informace, které jste vložil, slouží pouze ke zvýšení vašeho pohodlí při prohlížení. E-mailová adresa je používána pouze pro potvrzení vložených registračních údajů (a pro zaslání nového hesla, jestliže vaše heslo zapomenete).

Pokračováním v registraci souhlasíte a zavazujete se dodržovat výše uvedené podmínky.

Account Registration

*Poznámka: Jakmile vyplníte registrační formulář, okamžitě budete mít přístup do sekcí portálu vyžadujících registraci. All fields marked with a red arrow are required. - (Note: - Registration may take several seconds. Once you click the Register button please wait until the system responds.)

Zadejte uživatelské jméno. Musí mít alespoň pět alfanumerických znaků.
Zadejte heslo
Zadejte heslo znovu, aby bylo jisté, že je zadané správně.
Zadejte zobrazované jméno
Zadejte validní e-mailovou adresu
Opiště bezpečnostní kód
CAPTCHA obrázek
Do textového pole zadejte text z obrázku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10