Referát legislativně-právní

vedoucí oddělení: Mgr.Staněk Tomáš
Kancelář A117 
Tel.: 267 093 679
mail:  TomasS@praha10.cz

 

 

 

právník: JUDr. Doudová Olga 
Kancelář A118 
Tel.: 267 093 518
email: OlgaD@praha10.cz

 

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

  • Zajišťuje přípravu komplikovaných smluvních vztahů.
  • Zajišťuje přípravu a kontrolu vnitřních právních předpisů ÚMČ, případně vyhlášek HMP.
  • Zajišťuje právní servis odboru a koordinaci spolupráce s externími advokáty.
  • Na základě předložených podkladů zpracovává odborná stanoviska k návrhům smluv nebo návrhy smluv uzavíraných městskou částí a organizacemi MČ zřízenými.
  • V rámci tohoto oddělení je sekretariát odboru. 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10