Odborné sociální poradenství

Poradenské aktivity směřujeme k nápomoci uživateli řešit svou obtížnou životní situaci a navázat kontakty s přirozeným sociálním prostředním.

Poradenství poskytuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředním ,
  • poskytnutí informací nutných k řešení nepříznivé sociální situace (např. bydlení, dluhy aj.) ,
  • poskytnutí informací o možnostech využívání běžné dostupných zdrojů, směřujících k zabránění k sociálnímu vyloučení a vzniku závislostí na službě (např. zdraví, občanské poradny, aj.),
  • poskytnutí informací o možnostech jiných sociálních služeb či jiných formách pomoci
  • podpora při hledání cesty k získání a udržení pracovního uplatnění odpovídající jejich individuálním zájmům, schopnostem a možnostem.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10