Azylová zařízení pro matky s dětmi

  • Azylový dům pro matky s dětmi v Praze 10, Jasmínová 35, tel. 272 657 059, fax : 267 310 683, e-mail : ckpp10@seznam.cz, www.csspraha.cz
  • Azylový dům Praha 4, Markusova 1555, tel.: 267 913 470
  • ACORUS Praha, tel.: 283 892 772, 283 893 713
  • Kolpingův dům Praha 8, Bohnická 30/3, tel.: 603297833
Tato zařízení si rozhodují o umístění žadatelky zcela samy a proto je nutné, aby se matka, v případě zájmu o ubytování v těchto zařízeních, obrátila přímo na sociální pracovnici, která jí podá potřebné informace a nadále s ní spolupracuje a pomáhá jí řešit svízelnou rodinnou situaci. Na požádání azylového zařízení provádíme potřebná šetření.

Odbor sociální

Ochrana dětí

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10