Krizová centra pro děti a mládež

Městská část Praha 10 nemá vlastní krizová centra pro děti a mládež. Úzce spolupracuje s:
•    Krizovým centrem Praha 4, V zápolí 1250, telefon: 241 484 149
•    Krizovým centrem Praha 4 - Modřany, Rakovského 3138, telefon: 241 772 127
•    Krizovým centrem Praha 9, Čakovická 51-Klíčov, telefon: 286 582 711
•    Krizové centrum Jihočeská růže, Praha 9, Lipí 1854, telefon: 602 455 573
Na krizová centra se se svými problémy (drogy, tělesné či duševní týrání, atd.) mohou obrátit nejen rodiče, ale i děti. V těchto centrech je také možnost přechodného ubytování nezletilého dítěte nebo mladistvého, ve výjimečných případech i s rodičem. S rodinou nadále úzce spolupracuje terénní sociální pracovnice nebo kurátor mládeže a pomáhá jim řešit jejich svízelnou situaci.
Kontakt: viz. terénní sociální pracovnice a kurátoři mládeže

Odbor sociální

Ochrana dětí

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10