Příspěvek na krmivo pro vodícího psa

(dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněná osoba:

Občan úplně nebo prakticky nevidomý, který je vlastníkem vodícího psa.

Výše příspěvku:

Poskytuje se ve výši 800,- Kč/měsíc.

K žádosti je potřeba doložit: potvrzení o vlastnictví vodícího psa.

Odbor sociální

Hmotná nouze

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10