Příspěvek na úhradu nákladů za užívání bezbariérového bytu a garáže

(dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněná osoba:

Dávka je určena osobám s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. a občanům úplně nebo prakticky nevidomým.

Výše příspěvku:

Poskytuje se opakovaně ve výši 400,-Kč měsíčně na bezbariérový byt a 200,-Kč na garáž v bezbariérovém domě.

K žádosti je třeba doložit:

potvrzení o výši důchodu nebo jiného příjmu, případně příjmu manžela/manželky žadatele.

Odbor sociální

Hmotná nouze

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10