Referát ekonomiky a technického dozoru

Referát plní zejména tyto úkoly:

  • dohlíží na čerpání finančních prostředků v rámci celého odboru v oblasti investic i neinvestic;
  • zpracovává veškeré účetní doklady odboru a zároveň zajišťuje vyhotovení pravidelných rozborů hospodaření;
  • na základě návrhů jednotlivých oddělní zpracovává návrh rozpočtu v oblasti HČ i VHČ;
  • připravuje pokladové materiály pro jednání ZMČ a RMČ v oblasti nakládání s finančními prostředky;
  • zajišťuje průběžnou technickou kontrolu průběhu všech významnějších investičních akcí realizovaných v rámci odboru;
  • plní úkoly v oblasti podpory alternativních způsobů přepravy na území MČ, zejména pak cyklistiky.

Vedoucí referátu

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Lucie Šimonová C/407 267 093 384267 093 384 vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jana Hejná C/408 267 093 437267 093 437 referent - příprava projektů
Michal Hradecký C/510 267 093 217267 093 217 referent - supervizor investic
Eva Pěknicová B/441 267 093 752267 093 752 referent ekonomických činností
Lucie Šimonová C/407 267 093 384267 093 384 vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10