Oddělení koncepce a rozvoje MČ

Náplň činnosti oddělení:

 • Vytváří především podklady pro orgány samosprávy v samostatné působnosti k územnímu rozvoji a realitní politice městské části Praha 10
 • Zpracovává a pořizuje podklady pro územní rozvoj městské části
 • Navrhuje koncepci rozvoje
 • Koordinuje a odborně posuzuje činnosti mající vliv na fungování, vzhled, prostupnost území, dopravní systémy a další činnosti
 • Provádí, pořizuje a koordinuje analytickou a dokumentační činnost v územním rozvoji
 • Zpracovává, navrhuje, případně pořizuje podklady pro strategické a koncepční dokumenty na úseku územního rozvoje, dohlíží na jejich realizaci a koordinuje zainteresované subjekty v rámci projektů
 • Poskytuje konzultace veřejnosti a investorům k využívání území
 • Zabezpečuje geodetické činnosti související s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části
 • Pro potřeby městské části zajišťuje agendu spojenou s vyřizováním restitučních nároků
 • Vede agendu svěřování a odmítání nemovitého majetku do a ze správy MČ
 • Pořizuje územně plánovací podklady a spolupracuje při pořizování územně plánovacích dokumentací
 • Zabezpečuje činnost a náplň Střediska územního rozvoje Prahy 10

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Pavel Ludvík C/508 267 093 695267 093 695 pavel.ludvik@praha10.cz vedoucí oddělení koncepce a rozvoje MČ

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Zuzana Dufková C/509 267 093 358267 093 358 zuzana.dufkova@praha10.cz architekt - účast MČ při ÚŘ
Magdaléna Hlaváčková C/527 267 093 424267 093 424 magdalena.hlavackova@praha10.cz referent - rozbory, pozemky
Jan Jireš C/526 267 093 348267 093 348 jan.jires@praha10.cz vedoucí referátu analýz veřejných prostor
Pavel Ludvík C/508 267 093 695267 093 695 pavel.ludvik@praha10.cz vedoucí oddělení koncepce a rozvoje MČ
Jana Miškovská C/507 267 093 538267 093 538 jana.miskovska@praha10.cz referent - rozbory, pozemky
Lenka Stoklasová C/527 267 093 676267 093 676 lenka.stoklasova@praha10.cz referent - rozbory, pozemky
Vlastimil Vorlíček C/507 267 093 416267 093 416 vlastimil.vorlicek@praha10.cz specialista analýzy
Jiří Zákostelný C/512 267 093 580267 093 580 jiri.zakostelny@praha10.cz vedoucí referátu rozvoje veřejných prostor
Anna Žeravová C/511 267 093 736267 093 736 anna.zeravova@praha10.cz referent/ka - veřejné prostory, urbanismus

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10