Aktuality

9. zasedání Zastupitelstva MČ

Srdečně zveme na zářijové zasedání zastupitelstva. Online záznam bude k dispozici zde: http://live.publicstream.cz/praha-10

Program
---------------------
Zahájení
Schválení programu

Vystoupení občanů - začátek tohoto bodu bude stanoven operativně předsedajícím po schválení programu (§9, odst. 4 Jednacího řádu ZMČ Praha 10)

Dotazy a informace členů Zastupitelstva - pravidelný bod se začátkem po skončení bodu Vystoupení občanů

1. Návrh na neschválení zvyšování daně z nemovitých věcí prostřednictvím změn koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí obecně závazné vyhlášky, připravované ke schválení HMP

Závěr

Datum akce: 11.09.2019 8:30 - 11:30 Exportovat akci

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10