Aktuality

Dotazníkové šetření: Spokojenost obyvatel s životem v MČ Praha 10

Úřad městské části Praha 10 za asistence neziskové organizace CI2, o. p. s. pořádá v druhé polovině května 2019 dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části, s cílem zjistit míru jejich spokojenosti s životem ve městě. Srovnatelné šetření probíhalo i v jiných městech, i dalších pražských městských částech a jejich výsledky lze spatřit na webových stránkách www.indikatory.ci2.co.cz.

Dotazníkové šetření započne v polovině května (11. 5. 2018) a bude probíhat po dobu čtyř týdnů. Očekává se, že z celkového počtu obyvatel starších 18 let bude získáno 500 správně vyplněných dotazníků dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku. Tazateli jsou označení pracovníci společnosti CI2, o. p. s., kteří se při začátku každého rozhovoru prokážou tazatelským průkazem. Oslovování občanů bude probíhat zejména na ulicích v jednotlivých částech městské části.

Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Napomůžete tak rozvoji Prahy 10. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny v červnu 2019 a budou jedním z podkladů do připravovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.

S poděkováním

Organizátoři akce

www.praha10.cz/strategie

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10