Aktuality

Pomoc provozovatelům předzahrádek a uličního prodeje

Hlavní město Praha pomůže drobným podnikatelům a živnostníkům, jejichž provozovny zůstávají kvůli vládním nařízením uzavřeny. Až do konce letošního roku od nich nebude vybírat nájemné ani místní poplatky za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích Prahy. Stejně tak nebude zpoplatněno ani užívání veřejného prostranství při prodeji na ulici před provozovnou. 

Pravidla pro umisťování restauračních předzahrádek ovšem zůstávají v platnosti, podnikatelé mají i nadále povinnost získat standardní povolení k záboru veřeného prostranství. Naopak prodejci mají situaci jednodušší – nemusejí žádat silniční správní úřad o zvláštní užívání chodníku, pouze mu zašlou oznámení o umístění prodejního zařízení. Oznámení je pouze formou ohlášení, nevydává se tedy správní rozhodnutí a není účtován ani správní poplatek.

Uvolněný uliční prodej nicméně doprovázejí určitá technická omezení, například povinnost zachovat bezpečný průchod po chodníku nebo odstranit prodejní zařízení každý den po skončení provozních hodin. Podnikatelé, kteří budou chtít nabízet zboží prostřednictvím předsunutého zařízení před svou provozovnou, se v jednoduchém manuálu dozvědí, jak postupovat. „Rozhodnutí magistrátu vítáme, neboť také v naší městské části ulehčí mnoha podnikatelům zvládání nepříznivých dopadů koronavirové krize. Pokládáme to za jedno z logických opatření, která by měla doprovázet opětovné rozhýbání zdejší podnikatelské sféry,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Martin Valovič.

Přiložené dokumenty

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10