Aktuality

Praha 10 s přehlednějším portálem veřejných prostor

Na webové adrese www.vpp10.cz spustila radnice Prahy 10 vylepšenou a uživatelsky příjemnější verzi svého specializovaného webu pro veřejné prostory. Tento portál občanům a návštěvníkům přibližuje a shrnuje všechna témata týkající se veřejného prostoru a dění v něm. „Portál se stal přehlednějším, aktuálnějším a atraktivnějším. Veřejné prostory a kvalita života ve městě se staly v posledních letech velmi diskutovaným tématem reagujícím na dlouhodobě neřešené problémy města. Lidé si začínají uvědomovat význam veřejných prostranství a pocit sounáležitosti s místem, kde žijí, a tento náš web na to reaguje,“ uvedla místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ).

Praha 10 s přehlednějším portálem veřejných prostor

Praha 10 od nového portálu očekává, že se stane společně s dobře a dlouhodobě fungujícím Střediskem územního rozvoje důležitým komunikačním a informačním prvkem. Na portálu jsou soustředěny všechny informace jednoduchou a přehlednou formou, usnadní každodenní informovanost občanů a pomohou řešit případné problémy týkající se veřejných prostor. Portál ulehčí orientaci a sumarizuje hlavní informace o veřejném prostoru, které se často na hlavním webu Prahy 10 ztrácejí.

Dalším z hlavních cílů nového webového portálu je hlubší zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostor, tzv. participace. Smyslem je pochopit, jak konkrétní místa fungují a zajistit rovnováhu mezi jednotlivými aktivitami a službami v dané lokalitě. „Program zapojení veřejnosti, který Praha 10 již několik let aplikuje, umožňuje kvalitněji skloubit expertní znalost architektů s detailním poznáním prostoru místních obyvatel. Druhou neméně důležitou stránkou procesu je informovat a vzdělávat obyvatele o tom, jak veřejná správa funguje, a jakou roli hraje právě městská část Praha 10,“ dodal starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.pro Prahu 10). 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10