Aktuality

Praha 10 zjišťuje názory obyvatel na budoucí podobu městské části

Vytvořit dlouhodobou strategii podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem koncepčního dokumentu městské části Praha 10 nazvaného Generel veřejných prostranství. V rámci první fáze jeho přípravy sbírá radnice formou dotazníku podněty od zdejších obyvatel.

 

O budoucí podobě Prahy 10 má radnice zájem poradit se s obyvateli naší městské části. Pro tento účel byl vytvořen dotazník, který je možné od poloviny dubna vyplnit na webových stránkách Prahy 10.

Publikováno: 14.04.2015
Kategorie: Článek, Různé, Čtvrti923
Praha 10 zjišťuje názory obyvatel na budoucí podobu městské části

Dotazník je součástí první, analytické fáze Generelu veřejných prostranství. Ten bude určovat charakter a náplň jednotlivých prostranství Prahy 10, jejich vzájemné vazby a přesné vymezení.

 

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu. 

 

MČ Praha 10 v současné době připravuje zadání Generelu veřejných prostor, který navazuje na přípravné fáze zpracované v předchozích letech (Společně měníme a Strategie pro VP). Generel bude provázán s koncepcí veřejných prostor celé Prahy a detailněji na sousední městské části. Součástí celkového generelu budou dílčí generely dopravní, cyklogenerel, pěší apod.

 

Dotazník je možné vyplňovat od 15. 4. do 15. 5. 2015.

 

SPUSTIT DOTAZNÍK

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10