Aktuality

Radnice dokončila studii rozvojové zóny Bohdalec – Slatiny, představí ji na pondělním Zastupitelstvu

Úprava předimenzovaného rozsahu výstavby, doplnění dopravního řešení. A k tomu projednání se všemi zainteresovanými, včetně Magistrátu hl. m. Prahy. V tom spočívají hlavní změny ve zpracování urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice, k nimž na jaře sáhla současná koalice. V nebývale krátkém čase materiál dokončila, dnes ho představí na zasedání Zastupitelstva městské části.

Území Bohdalce a Slatin bylo dlouhodobě zanedbávané, přitom se jedná o jednu ze sedmi největších rozvojových zón v Praze. V budoucích desetiletích tak oblast čeká bouřlivý vývoj. Studie popisující směr, jakým se má ubírat, začala vznikat už v roce 2017. Současná koalice se s ním ovšem neztotožnila.

 

Původní materiál počítal s výstavbou nové čtvrti pro přibližně 35 tisíc obyvatel v horizontu 50 – 55 let. „Naším záměrem však není vytvořit velkou obytnou noclehárnu, ale podmínky pro zásadní přeměnu řešeného území na moderní městský celek. Navrhujeme proto kapacitu snížit na 26 tisíc, což je také v souladu s analýzou, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR),“ vysvětluje místostarosta Martin Valovič (ODS), v jehož gesci je územní rozvoj. A zdůrazňuje, že do studie bylo rovněž přidáno dopravní řešení, které v původním zadání zcela chybělo.

 

Záměr navíc nebyl projednán s vlastníky pozemků a obyvateli oblasti, čemuž Valovič se spolupracovníky dali absolutní prioritu. „Proběhla dvě velká setkání s občany, procházky po území, řada individuálních jednání. Vysvětlování a představování jsme věnovali stovky hodin. A prakticky se všemi jsme dosáhli značné shody,“ shrnuje místostarosta.

 

Budoucí podoba území byla po celou dobu rovněž konzultována s Magistrátem hl. m. Prahy. „Velká rozvojová území jsou klíčová pro budoucí rozvoj a bytovou výstavbu. Na Bohdalci sice v nejbližších několika letech velké množství bytů nevznikne, ale jde o lokalitu s velkým potenciálem v horizontu 10-15 let, která se může významně podílet na zlepšení parametrů dostupnosti bydlení. Pečlivá příprava nyní může pomoci rychlejšímu a koordinovanému budoucímu rozvoji,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10