Aktuality

Přivítali jsme na radnici pěstounské rodiny

Osmadvacet pěstounů a čtyři desítky dětí z pěstounských rodin. Taková byla účast na předvánočním setkání, které uspořádala MČ Praha 10 na své radnici. Konalo se 2. prosince, součástí byly vzdělávací seminář pro pěstouny a tvůrčí dílnička pro děti v pěstounské péči. 

„Vedení naší městské části si velmi váží práce pěstounů a poručníků. I o letošních Vánocích obdrží celkem 103 dětí v pěstounské péči tradiční dárek MČ – dárkové poukázky do knihkupectví,“ říká Michal Kočí (Piráti), radní, který se akce osobně zúčastnil. Nechyběla ani Soňa Pohanková, předsedkyně Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.  

Zájemci o pěstounství najdou podrobné informace zde: https://praha10.cz/e-sluzby/zivotni-situace/zs/view/zsid/598/nahradni-rodinna-pece-zadost-o-pestounskou-peci

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10