Aktuality

Upozornění pro žadatele o parkovací oprávnění

Upozorňujeme žadatele o parkovací oprávnění, že nárok na něj mají pouze obyvatelé městské části Praha 10, nikoli obyvatelé městského obvodu Praha 10. Získat parkovací oprávnění tedy mohou pouze obyvatelé Vršovic a desítkových částí Strašnic, Malešic, Záběhlic, Michle a Vinohrad. Naopak oprávnění nezískají obyvatelé městských částí Praha 15, Praha 22, Dubeč a dalších.

Praha se v současné době člení na 57 městských částí. Jejich postavení a působnost upravuje zákon č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, zvláštní zákon, a obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy. Městská část je samostatný celek spravovaný voleným zastupitelstvem, radou a úřadem městské části. 

 

Městský obvod není jednotkou územní samosprávy ani obecné státní správy, ale funguje v rámci územní orientace a jsou podle něj organizovány například soudy, pošta nebo finanční úřady.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10