Aktuality

Uzavírka komunikace Vršovická v úseku Petrohradská – U Vršovického nádraží

Z důvodu realizace prací na obnově vodovodních řadů na komunikaci Vršovická a dotčených pozemních komunikacích nižších tříd Petrohradská – U vršovického nádraží ve směru do centra dojde v termínech 10. 6. až 5. 7. (1. etapa, 1. fáze) a 5. 7. až 24. 7. (1. etapa, 2. fáze) k uzavírce komunikace a stanovení objízdné trasy.

Publikováno: 10.06.2019
Kategorie: Článek, Bezpečnost a doprava, Vršovice2856
Uzavírka komunikace Vršovická v úseku Petrohradská – U Vršovického nádraží

Od 10. 6. 2019 byla z důvodu obnovy vodovodních řadů a přípojek zahájena uzavírka severního pásu komunikace Vršovické v úseku Petrohradská – U Vršovického nádraží (směr do centra, viz situace 1. etapa 1. fáze). Objížďka je vedena ulicemi Petrohradská – Sámova – U vršovického nádraží.

Od 5. 7. 2019 navíc dojde k omezení provozu v Petrohradské ulici, do které bude ve směru k Sámově ulici umožněn pouze vjezd z Vršovické, výjezd od Sámovy do Vršovická bude rovněž uzavřen (viz situace 1. etapa 2. fáze) a bude umožněn pouze ulicí U Vršovického nádraží.


Zároveň je ve směru z centra uzavřen levý odbočovací pruh z Vršovické do U Vršovického nádraží. Oproti předloženým situaci v příloze je tento křižovatkový pohyb umožněn po trase Vršovická – Ukrajinská –U Vršovického nádraží.

Celá akce by měla být dle harmonogramu dokončena dne 24. 7. 2019, tedy den před zahájením plánované uzavírky podjezdu Průběžná – Švehlova v souvislosti s bouráním nosných konstrukcí železničního mostu v rámci stavby Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Hostivař.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10