Aktuality

Blíží se platba za psí kamarády

Vlády se ujal měsíc únor, což připomíná, že se blíží čas placení místních poplatků za Vaše mazlíčky. Přinášíme přehledný návod k tomu, jak a do kdy poplatek uhradit. V případě dotazů se můžete obracen na naší non-stop infolinku.

Blíží se platba za psí kamarády

Splatnost poplatku (důchodci, rodinné domy) je do 31. března běžného roku. Poplatek v plné sazbě (pejsek chovaný v bytě) je splatný k 31. březnu za I. pololetí a k 31. srpnu za II. pololetí běžného roku. I když je povinností držitelů psů uhradit poplatek řádně a včas bez vyměření předem, ÚMČ Praha 10 tuto povinnost připomíná rozesíláním poštovních poukázek, které by poplatníci měli obdržet během první poloviny měsíce března. Poplatek lze zaplatit   též  v hotovosti  přímo na ÚMČ Praha 10,  nebo bankovním převodem na č. ú. 030015- 2000733369/0800, variabilní symbol stejný jako v předchozím roce, nebo Vám jej sdělí pracovnice odd. místních příjmů p. Brouzdová – tel. 267 093 350, nebo p. Drahoňovská tel. 267 093 336.

Pokud držitel psa neuhradí poplatek včas nebo ve správné výši, je správce poplatku oprávněn vyměřit poplatek platebním výměrem a navýšit nezaplacenou částku až na trojnásobek.

Dále upozorňujeme na povinnost nahlásit správci místního poplatku nejpozději do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši nebo trvání poplatku. Tyto skutečnosti nelze ohlašovat telefonicky nebo prostřednictvím e-podatelny, ani e-mailem, ale vždy osobně a doložit příslušnými doklady. Při přihlašování pejska do evidence správce místních poplatků:

osobně, 

do 15 dnů od pořízení psa,

potřebné doklady:

občanský průkaz držitele, rozhodnutí o přiznání důchodu (jste-li jeho poživatelem), očkovací průkaz psa, případně doklad o jeho opatření mikročipem.

 

V případě odhlašování z evidence správce místního poplatku:

osobně

potvrzení o provedené eutanazii psa

občanský průkaz (je-li změna trvalého bydliště)

vrátit evidenční známku psa, kterou jste obdrželi při jeho registraci.

 

Upozorňujeme, že poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla - odst.(4) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, bez ohledu na to, kde se pes nebo držitel ve skutečnosti zdržuje.

 

Přejeme Vám krásné počasí a mnoho radosti s Vašimi čtyřnohými kamarády.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10