Aktuality

Přijďte diskutovat s architekty a urbanisty o lokalitě, kde žijete

Městská část Praha 10 vás srdečně zve na workshop s architekty a urbanisty. Přijďte diskutovat o koncepci budoucích úprav v okolí vašich domů a ve vnitroblocích. Výstupy z diskuse budou zapracovány do dílčího Generelu veřejných prostranství.

Přijďte diskutovat s architekty a urbanisty o lokalitě, kde žijete

Zapojte se, aby vaše lokalita vypadala podle vašich názorů a představ. Řešená lokalita je vymezená ulicemi Ruská - Bělocerkevská - Vladivostocká - Litevská. Setkání se bude konat v úterý 15. listopadu v jídelně základní školy Jakutská od 18 hodin.

Účastníky setkání představitelé společnosti Demokracie 2.1 seznámí s výsledky analýzy dané oblasti z demografického, sociálního a dalších hledisek, aby lidé získali ucelenou představu o lokalitě. Podněty občanů, které zazní při workshopu, budou architekty ze společnosti UNIT architekti promítnuty do tvorby dílčího generelu. S jeho prezentací a připomínkováním ze strany občanů se počítá na jaře příštího roku.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10