Aktuality

Výzva pro podání návrhů v projektu Moje stopa běží!

Návrhy je možné podávat buď prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.moje-stopa.cz nebo v papírové podobě. 

Výzva pro podání návrhů v projektu Moje stopa běží!

V tom případě lze obálku s označením „Návrh – participativní rozpočet 2015“ předat buď v podatelně úřadu městské části Praha 10, nebo ji poslat poštou. Ovšem pozor! V případě, že projekt zasíláte poštou, rozhodující je datum a razítko, kdy zásilku obdrží podatelna úřadu.

Podáte návrh - a co se bude dít dál?

Veškeré informace jsou podrobně popsány na výše uvedených internetových stránkách, takže zde jen stručně.

Pracovníci úřadu provedou u všech podaných návrhů technickou analýzu, v níž budou posuzovat, zda jsou podány v souladu s pravidly Mojí stopy a zákony, zda jsou proveditelné a zda se náklady na realizaci pohybují ve stanoveném rozmezí 50 000 – 1 000 000 Kč. V žádném případě tedy nebudou hodnotit, zda se jim projekty líbí či ne. Konkrétní pracovníci se také spojí s navrhovateli pro případné doladění návrhů.

Všechny realizovatelné návrhy budou zveřejněny na webu, facebooku i v rámci letákové kampaně.

V lednu příštího roku proběhnou veřejná setkání, na kterých budou jednotliví navrhovatelé své projekty představovat sousedům a konečně v únoru se bude o návrzích a jejich realizaci hlasovat.

Pro získání bližších informací lze využít kontaktní formulář, popřípadě telefonickou linku 702 187 288.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10