Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvěo poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/19/2016
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, na jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované CSOP v Praze 10, p. o., který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

 

 

II. ukládá

 1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                                                                                                                                                               Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-108572/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10