Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků k veřejné zakázce „Dodávka PC sestav“

Datum přijetí: 4.5.2017
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: 351

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

jmenuje

členy hodnotící komise a jejich náhradníky k veřejné zakázce „Dodávka PC sestav“ schválené usnesením RMČ Praha 10 č. 288 ze dne  6. 4. 2017, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 9. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         informatika; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-044605/2017; P10-047906/2017

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 351 ze dne 4. 5. 2017

 

 

 

Seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků:

 

Dodávka PC sestav

 

Hodnotící komise (16. 5. 2017 v 9:00 hod.)

 

Členové:

 

1.Ing. Viktor Lojík, člen ZMČ

2.Jiřina Vondráková, členka ZMČ

3.JUDr. Lubomír Ledl, člen ZMČ

4.Ing. František Volech, OHS

5.Mgr. Petr Janů, OMP

6., zástupkyně občanů

 

 

 

 

Náhradníci:

 

1.Ing. Zdeněk Vávra PhD., člen ZMČ

2.Kateřina Peštová, členka ZMČ

3.Ing. Jana Čunátová, členka ZMČ

4.Ing. Martina Floriánová, OHS

5.Romana Fejfarová, OMP

6., zástupkyně občanů

 

 

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10