Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu dalšího postupu v rámci veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLETʻ, Holandská 1/669, Praha 10“ a na vypracování forenzního auditu vývoje historických vztahů

Datum přijetí: 18.1.2018
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: 30

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)    informaci o smluvních vztazích a jejich důsledcích souvisejících s užíváním a rekonstrukcí objektu „Bio VZLET“, Holandská 1/669, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)    informaci o dalším postupu v rámci veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLETʻ, Holandská 1/669, Praha 10“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

a)provedení forenzního auditu vývoje smluvních vztahů souvisejících s užíváním a rekonstrukcí objektu „Bio VZLET“, Holandská 1/669, Praha 10 v období od roku 2001 do současnosti

b)pozastavení realizace dalších kroků souvisejících s průběhem a realizací veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLETʻ, Holandská 1/669, Praha 10“

c)prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě II. 1.1. usnesení Rady MČ Praha 10 č. 994 ze dne 18. 12. 2017 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“ do 15. 6. 2018

 

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

I. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.zadat zpracování forenzního auditu historického vývoje smluvních vztahů souvisejících s užíváním a rekonstrukcí objektu „Bio VZLET“, Holandská 1/669, Praha 10 v období od roku 2001 do současnosti, schváleného dle bodu II. a) tohoto usnesení a zpracovaný forenzní audit předložit k projednání Radě MČ Praha 10

 

Termín: 28. 2. 2018

 

1.2.pozastavit do odvolání Radou MČ Praha 10, nejpozději však do 15. 5. 2018, realizaci dalších kroků souvisejících s průběhem a realizací veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“

 

Termín: 18. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         správa obecního majetku; veřejné zakázky-soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-005981/2018

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10