Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 12.9.2018
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 718

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

bere na vědomí

nabídku na využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby pana xxxxxxxxxxxxx, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 400 000 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ dle části IV. předloženého materiálu

 

pověřuje

Ing. Tomáše Peka, S.E., 1. místostarostu, předložit návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-092833/2018

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10