Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Praha 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 12.9.2018
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 720

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

schvaluje

uzavření smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti s paní Kateřinou Peštovou, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
pokyn jediného akcionáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

ukládá

1. Ing. Pekovi, S.E., 1. místostarostovi

podepsat pokyn jediného akcionáře schválený dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Anotace:         Praha 10 - Majetková, a. s.

Provede:         Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Na vědomí:     Kamil Rampas, řed. Praha 10 - Majetková, a. s.

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-093638/2018; P10-096324/2018

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10