Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/3/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen
Přehled hlasování:
Hlasy pro přijetí Pro Proti Zdržel se Nehlasoval Omluven Nepřítomen Výsledek
23 27 0 15 0 3 0 přijato
Jméno zastupitele Hlas Klub
Hájek Pavel Ing. Omluven Piráti
Satke David Mgr. Omluven Piráti
Novák Vladimír Ing. Omluven SpP
Kos Miroslav Ing. Pro Piráti
Štěpánek Matěj Bc. Pro Vlasta
Tyl Lukáš Bc. Pro ODS
Valovič Martin Ing. arch. Pro ODS
Pobuda Mikuláš Pro ODS
Vlček Václav Mgr. Pro Vlasta
Žolčáková Veronika Mgr. Pro Vlasta
Sedmihradská Lucie doc. Ing. Ph.D. Pro Vlasta
Sekal Martin PaedDr. Pro ODS
Stonáčková Denisa Mgr. Pro ODS
Šilar Adam Bc. Pro Vlasta
Škochová Bláhová Olga MgA. Pro Vlasta
Koubek Ladislav Ing. Pro Piráti
Koumarová Olga Pro ODS
Mareš Pavel Mgr. Pro Vlasta
Maršálek Milan Ing. Pro Vlasta
Mikoláš Ivan Ing. Pro Piráti
Duchek Karel Pro Vlasta
Freitas Lopesová Zuzana Mgr. Pro Piráti
Beneš Petr Ing. Pro Piráti
Bulíček Roman Ing. Pro ODS
Humplík Filip Pro ODS
Chmelová Renata Pro Vlasta
Kašpar David MgA. Pro Vlasta
Kočí Michal Mgr. Pro Piráti
Komrska Jiří Pro Piráti
Komrsková Jana Ing. Pro Piráti
Kopecký Martin Mgr. Ing. Zdržel se ANO
Kleslová Radmila JUDr. Zdržel se ANO
Cabrnochová Ivana Mgr. Zdržel se SpP
David Petr doc. Ing. Ph.D. Zdržel se ANO
MBAHauffenová Tereza Mgr. Zdržel se ANO
Narovec Michal Ing. Zdržel se TOP 09
Lojda Radek Bc. Zdržel se TOP 09
Lojík Viktor Ing. Zdržel se TOP 09
Šnajdr Jan Ing. Zdržel se TOP 09
Štěpánek Jaroslav MBA Zdržel se ANO
Počarovský Ondřej Mgr. Zdržel se TOP 09
Bendová Jarmila Ing. Zdržel se ANO
Vávra Zdeněk Ing. Ph.D. Zdržel se SpP
Kostka Martin Zdržel se ANO
Pek Tomáš Ing. S.E. Zdržel se TOP 09

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

 

II. schvaluje

vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích dle této tabulky:

 

 

- 2 -

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití/

kolaudace

Podlaží

Plocha m²

Kupující

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Kupní

cena v Kč

Odhadní

cena v Kč

Žitomírská

742/22

Vršovice

742/28

Kancelář/

kancelář

1.PP

26,9

*****

 

 

1. 3. 1968

1 472 100

851 000

K Louži

829/10

Vršovice

829/26

Ateliér/

Ateliér pro přípravu herecké profese

1.PP

39

*****

28. 11. 1959

2 272 100

1 390 000

Holandská

755/19

Vršovice

755/19

Kancelář/

sklad

1.PP

50,20

*****

31. 5. 1974

1 772 100

938 000

 

 

III. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít kupní smlouvy o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s oprávněnými nájemci, kteří akceptovali nejvyšší nabídku vítězného uchazeče dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                            Termín:  3. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-002269/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10