Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 7.

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/4/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen
Přehled hlasování:
Hlasy pro přijetí Pro Proti Zdržel se Nehlasoval Omluven Nepřítomen Výsledek
23 30 0 11 1 3 0 přijato
Jméno zastupitele Hlas Klub
Kopecký Martin Mgr. Ing. Nehlasoval ANO
Hájek Pavel Ing. Omluven Piráti
Satke David Mgr. Omluven Piráti
Novák Vladimír Ing. Omluven SpP
Pobuda Mikuláš Pro ODS
Počarovský Ondřej Mgr. Pro TOP 09
Štěpánek Matěj Bc. Pro Vlasta
Tyl Lukáš Bc. Pro ODS
Valovič Martin Ing. arch. Pro ODS
Vlček Václav Mgr. Pro Vlasta
Žolčáková Veronika Mgr. Pro Vlasta
Sedmihradská Lucie doc. Ing. Ph.D. Pro Vlasta
Sekal Martin PaedDr. Pro ODS
Stonáčková Denisa Mgr. Pro ODS
Šilar Adam Bc. Pro Vlasta
Škochová Bláhová Olga MgA. Pro Vlasta
Koubek Ladislav Ing. Pro Piráti
Koumarová Olga Pro ODS
Lojda Radek Bc. Pro TOP 09
Mareš Pavel Mgr. Pro Vlasta
Maršálek Milan Ing. Pro Vlasta
Mikoláš Ivan Ing. Pro Piráti
Narovec Michal Ing. Pro TOP 09
Duchek Karel Pro Vlasta
Freitas Lopesová Zuzana Mgr. Pro Piráti
Beneš Petr Ing. Pro Piráti
Bulíček Roman Ing. Pro ODS
Kos Miroslav Ing. Pro Piráti
Kočí Michal Mgr. Pro Piráti
Komrska Jiří Pro Piráti
Komrsková Jana Ing. Pro Piráti
Humplík Filip Pro ODS
Chmelová Renata Pro Vlasta
Kašpar David MgA. Pro Vlasta
Kleslová Radmila JUDr. Zdržel se ANO
Kostka Martin Zdržel se ANO
Cabrnochová Ivana Mgr. Zdržel se SpP
David Petr doc. Ing. Ph.D. Zdržel se ANO
MBAHauffenová Tereza Mgr. Zdržel se ANO
Lojík Viktor Ing. Zdržel se TOP 09
Šnajdr Jan Ing. Zdržel se TOP 09
Štěpánek Jaroslav MBA Zdržel se ANO
Bendová Jarmila Ing. Zdržel se ANO
Vávra Zdeněk Ing. Ph.D. Zdržel se SpP
Pek Tomáš Ing. S.E. Zdržel se TOP 09

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 7., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 7., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 7., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Brtnická

1034

8

1034/14

49,90

1 792 000

2 333 000

*******

*******

  2

Brtnická

1034

8

1034/15

29,30

1 052 000

1 430 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

3

Holandská

1008

13

1008/30

38,20

576 000

1 271 000

*******

*******

  4

Charkovská

428

21

428/09

18,80

170 000

620 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín:  31. 8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-006881/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10