Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/5/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen
Přehled hlasování:
Hlasy pro přijetí Pro Proti Zdržel se Nehlasoval Omluven Nepřítomen Výsledek
23 13 25 2 2 3 0 nepřijato
23 27 13 0 2 3 0 přijato
Jméno zastupitele Hlas Klub
Kleslová Radmila JUDr. Nehlasoval ANO
Kostka Martin Nehlasoval ANO
Kleslová Radmila JUDr. Nehlasoval ANO
Kostka Martin Nehlasoval ANO
Novák Vladimír Ing. Omluven SpP
Hájek Pavel Ing. Omluven Piráti
Novák Vladimír Ing. Omluven SpP
Satke David Mgr. Omluven Piráti
Hájek Pavel Ing. Omluven Piráti
Satke David Mgr. Omluven Piráti
Sedmihradská Lucie doc. Ing. Ph.D. Pro Vlasta
Sekal Martin PaedDr. Pro ODS
Stonáčková Denisa Mgr. Pro ODS
Šilar Adam Bc. Pro Vlasta
Škochová Bláhová Olga MgA. Pro Vlasta
Štěpánek Matěj Bc. Pro Vlasta
Tyl Lukáš Bc. Pro ODS
Valovič Martin Ing. arch. Pro ODS
Pobuda Mikuláš Pro ODS
Vlček Václav Mgr. Pro Vlasta
Žolčáková Veronika Mgr. Pro Vlasta
Kos Miroslav Ing. Pro Piráti
MBAHauffenová Tereza Mgr. Pro ANO
Cabrnochová Ivana Mgr. Pro SpP
David Petr doc. Ing. Ph.D. Pro ANO
Bendová Jarmila Ing. Pro ANO
Kopecký Martin Mgr. Ing. Pro ANO
Šnajdr Jan Ing. Pro TOP 09
Štěpánek Jaroslav MBA Pro ANO
Pek Tomáš Ing. S.E. Pro TOP 09
Lojda Radek Bc. Pro TOP 09
Lojík Viktor Ing. Pro TOP 09
Duchek Karel Pro Vlasta
Freitas Lopesová Zuzana Mgr. Pro Piráti
Beneš Petr Ing. Pro Piráti
Bulíček Roman Ing. Pro ODS
Narovec Michal Ing. Pro TOP 09
Počarovský Ondřej Mgr. Pro TOP 09
Vávra Zdeněk Ing. Ph.D. Pro SpP
Humplík Filip Pro ODS
Chmelová Renata Pro Vlasta
Kašpar David MgA. Pro Vlasta
Mareš Pavel Mgr. Pro Vlasta
Maršálek Milan Ing. Pro Vlasta
Mikoláš Ivan Ing. Pro Piráti
Koubek Ladislav Ing. Pro Piráti
Koumarová Olga Pro ODS
Kočí Michal Mgr. Pro Piráti
Komrska Jiří Pro Piráti
Komrsková Jana Ing. Pro Piráti
Kopecký Martin Mgr. Ing. Proti ANO
Lojda Radek Bc. Proti TOP 09
Lojík Viktor Ing. Proti TOP 09
Narovec Michal Ing. Proti TOP 09
Pek Tomáš Ing. S.E. Proti TOP 09
Vlček Václav Mgr. Proti Vlasta
Žolčáková Veronika Mgr. Proti Vlasta
Bendová Jarmila Ing. Proti ANO
Škochová Bláhová Olga MgA. Proti Vlasta
Valovič Martin Ing. arch. Proti ODS
Cabrnochová Ivana Mgr. Proti SpP
David Petr doc. Ing. Ph.D. Proti ANO
MBAHauffenová Tereza Mgr. Proti ANO
Mareš Pavel Mgr. Proti Vlasta
Maršálek Milan Ing. Proti Vlasta
Mikoláš Ivan Ing. Proti Piráti
Pobuda Mikuláš Proti ODS
Koubek Ladislav Ing. Proti Piráti
Koumarová Olga Proti ODS
Štěpánek Matěj Bc. Proti Vlasta
Sedmihradská Lucie doc. Ing. Ph.D. Proti Vlasta
Sekal Martin PaedDr. Proti ODS
Stonáčková Denisa Mgr. Proti ODS
Kos Miroslav Ing. Proti Piráti
Beneš Petr Ing. Proti Piráti
Bulíček Roman Ing. Proti ODS
Kočí Michal Mgr. Proti Piráti
Komrska Jiří Proti Piráti
Komrsková Jana Ing. Proti Piráti
Duchek Karel Proti Vlasta
Freitas Lopesová Zuzana Mgr. Proti Piráti
Humplík Filip Proti ODS
Chmelová Renata Proti Vlasta
Kašpar David MgA. Proti Vlasta
Počarovský Ondřej Mgr. Proti TOP 09
Vávra Zdeněk Ing. Ph.D. Proti SpP
Šnajdr Jan Ing. Proti TOP 09
Štěpánek Jaroslav MBA Proti ANO
Šilar Adam Bc. Zdržel se Vlasta
Tyl Lukáš Bc. Zdržel se ODS

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 27. 12. 2018, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 200 000 Kč

 

II.   ukládá

Ing. Benešovi, místostarostovi

Termín: 15. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-013222/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10