Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně návrhu Plánu zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/7/2019
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen
Přehled hlasování:
Hlasy pro přijetí Pro Proti Zdržel se Nehlasoval Omluven Nepřítomen Výsledek
23 27 0 9 6 3 0 přijato
Jméno zastupitele Hlas Klub
Kleslová Radmila JUDr. Nehlasoval ANO
Kostka Martin Nehlasoval ANO
Lojda Radek Bc. Nehlasoval TOP 09
Narovec Michal Ing. Nehlasoval TOP 09
Šnajdr Jan Ing. Nehlasoval TOP 09
Vávra Zdeněk Ing. Ph.D. Nehlasoval SpP
Satke David Mgr. Omluven Piráti
Novák Vladimír Ing. Omluven SpP
Hájek Pavel Ing. Omluven Piráti
Duchek Karel Pro Vlasta
Freitas Lopesová Zuzana Mgr. Pro Piráti
Beneš Petr Ing. Pro Piráti
Bulíček Roman Ing. Pro ODS
Kočí Michal Mgr. Pro Piráti
Komrska Jiří Pro Piráti
Komrsková Jana Ing. Pro Piráti
Humplík Filip Pro ODS
Chmelová Renata Pro Vlasta
Kašpar David MgA. Pro Vlasta
Kos Miroslav Ing. Pro Piráti
Mareš Pavel Mgr. Pro Vlasta
Maršálek Milan Ing. Pro Vlasta
Mikoláš Ivan Ing. Pro Piráti
Koubek Ladislav Ing. Pro Piráti
Koumarová Olga Pro ODS
Sedmihradská Lucie doc. Ing. Ph.D. Pro Vlasta
Sekal Martin PaedDr. Pro ODS
Stonáčková Denisa Mgr. Pro ODS
Šilar Adam Bc. Pro Vlasta
Škochová Bláhová Olga MgA. Pro Vlasta
Pobuda Mikuláš Pro ODS
Vlček Václav Mgr. Pro Vlasta
Žolčáková Veronika Mgr. Pro Vlasta
Štěpánek Matěj Bc. Pro Vlasta
Tyl Lukáš Bc. Pro ODS
Valovič Martin Ing. arch. Pro ODS
Počarovský Ondřej Mgr. Zdržel se TOP 09
Štěpánek Jaroslav MBA Zdržel se ANO
Lojík Viktor Ing. Zdržel se TOP 09
Pek Tomáš Ing. S.E. Zdržel se TOP 09
Bendová Jarmila Ing. Zdržel se ANO
Kopecký Martin Mgr. Ing. Zdržel se ANO
Cabrnochová Ivana Mgr. Zdržel se SpP
David Petr doc. Ing. Ph.D. Zdržel se ANO
MBAHauffenová Tereza Mgr. Zdržel se ANO

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) zprávu o realizaci programu Zdravá Praha 10, včetně vyhodnocení Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 za rok 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

b) Plán zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ruší

úkol vyplývající z usnesení ZMČ č. 20/22/2018 ze dne 12. 3. 2018 ke Komunitnímu plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 v bodě II.1. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. pí Chmelové, starostce

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 vyhodnocení plnění Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 za rok 2018

Termín: 31. 3. 2019

 

 

- 2 -

 

1.2. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávu o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“, včetně informace o vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2019

 

Termín: 28. 2. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-009112/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10