Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu k rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů ve 4. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa

Datum přijetí: 26.2.2019
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 113

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

výsledky technické analýzy návrhů podaných do 4. ročníku projektu Moje stopa dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. schvaluje

rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa, takto:

 

  • pro kategorii „malé“ projekty          1 500 000 Kč
  • pro kategorii „velké“ projekty         3 500 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         participativní rozpočet

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Vávrová, DiS., předs. prac. skupiny

Číslo tisku:      P10-015332/2019; P10-024710/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10