Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Pravidel 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/16/2019
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

Pravidla 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

1.1. předložit ZMČ informaci o realizaci 5. ročníku projektu Moje stopa

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-132234/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10