Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Skanska Reality, a. s.

Datum přijetí: 17.12.2019
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: 1045

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Rezidence Záběhlice“ se společností Skanska Reality, a. s., IČO 024 45 344, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD

1.1.    podepsat smlouvu o spolupráci mezi společností Skanska Reality, a. s., sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 024 45 344, a městskou částí Praha 10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Bc. Pecánek, ved. OŽD

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-136787/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10