Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Nedvězská - udržovací a stavební práce“

Datum přijetí: 17.12.2019
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: 1046

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Nedvězská - udržovací a stavební práce“

 

  1. ukládá

1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD

1.1.    zajistit zrušení veřejné zakázky, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 20. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Bc. Pecánek, ved. OŽD

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-130760/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10