Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení záměru nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a její zřízené organizace na komoditní burze

Datum přijetí: 17.12.2019
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: 1048

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a její zřízené organizace na komoditní burze v roce 2019, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

 

  1. schvaluje

záměr nákupu elektrické energie a zemního plynu (pro roky 2021 až 2023) pro Městskou část Praha 10 a její zřízené organizace prostřednictvím dohodce při Českomoravské komoditní burze Kladno, společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČO 264 39 573

 

III. ukládá

1. Bc. Götzové, pověřené ved. OHS

1.1.    uzavřít smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů z důvodu zajištění dodávky a odběru elektrické energie a zemního plynu mezi MČ Praha 10 a společností Fin-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČO 264 39 573, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

Termín: 29. 2. 2020

 

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. uzavřít smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky se zřízenými organizacemi, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

Termín: 29. 2. 2020

 

  1. stanovit limitní ceny a podepsat příkaz k obchodování s elektrickou energií a zemním plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno

 

Termín: 31. 12. 2020

31. 12. 2021

31. 12. 2022

 

  1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

  1. informovat ředitele zřízených příspěvkových organizací o bodech II. a III. 1.2 tohoto usnesení

 

Termín: 10. 1. 2020

 

3. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

3.1.    předložit Radě MČ Praha 10 informaci o výsledcích nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze

 

Termín: 31. 12. 2020

31. 12. 2021

31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         samospráva; rozpočet

Provede:          Bc. Götzová, pověřená ved. OHS; Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK; Bc. Petřík, ved. OSO; doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Na vědomí:     OSO, OŠK

Garant:            Bc. Götzová, pověřená ved. OHS

Číslo tisku:      P10-138662/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10