Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ostraha objektu V Olšinách 200, Praha 10

Datum přijetí: 17.12.2019
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: 1051

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ostraha objektu V Olšinách 200, Praha 10“ za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. jmenuje

členy komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky na veřejnou zakázku „Ostraha objektu V Olšinách 200, Praha 10„ schváleného tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 4 předloženého materiálu)

 

III. ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit vyhlášení podlimitní veřejné zakázky schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 1. 2020

 

1.2.    podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 1. 2020

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie – bezpečnost; správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-136317/2019

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 1051 ze dne 17. 12. 2019

 

 

Seznam členů Komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků:

 

 

Název veřejné zakázky: „Ostraha objektu V Olšinách 200, Praha 10“

 

 

Členové:

 

1. Mgr. Michal Kočí, člen ZMČ

2. Ing. Lucie Sedmihradská, členka ZMČ

3. PaedDr. Martin Sekal, člen ZMČ

4. Bc. Iva Petřinová, OMP

5. Bc. Petra Morávková, OMP

6. ……………………………………, zástupce občanů

 

 

 

 

Náhradníci:

 

1. Ing. Petr Beneš, člen ZMČ

2. MgA. David Kašpar, člen ZMČ

3. Olga Koumarová, členka ZMČ

4. Martina Štěpánová, OMP

5. Ing. Jiří Doležal, OMP

6. ……………………………………, zástupce občanů

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10