Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/OBN/1702

Datum přijetí: 17.12.2019
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: 1055

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/OBN/1702

Ulice

k. ú.

NP

podl.

Příkazník

Doba plnění

Odměna

za plnění

bez DPH

KMN

dne

U Vršovického nádraží 1547/5
Vršovice

objekt
na pozemku parc. č. 1033/1

PRAHA 10

Majetková, a. s.

(IČO 272 05 703)

stávající:

doba určitá
do 31. 12. 2019

 

navrhovaná:
doba určitá
do 31. 12. 2022

38.000

Kč/měsíc

bez KMN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/OBN/1702 dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; Praha 10 - Majetková, a. s.

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-138337/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10